AZ SBH IMAGES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOTÓZÁSI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ PARTNEREK SZÁMÁRA

 

cégnév: SBH Images Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2040 Budaörs, Baross köz 14.,
cégjegyzékszám: 13-09-157437,
adószám: 14285626-2-13,
statisztikai számjel: 14285626-6391-113-13,
képviseletre jogosult: Sobel András, Bedi Viktor, Hajnal Péter, ügyvezetők
képviselet módja: önálló cégjegyzési jogosultság,

 

a továbbiakban: Ügynökség

 

 

Kedves leendő Partnerünk!

 

 

Mi, mint a www.photopoly.hu üzemeltetői, szeretettel köszöntünk leendő Partnereink között!

 

A Photopoly egy online fotós piactér, ahová visszaigazolt megrendelések érkeznek. Mi elvégzünk minden működéssel kapcsolatos és marketing tevékenységet annak érdekében, hogy minél több megbízást adhassunk neked, az általad megadott tapasztalatodnak és preferenciáidnak megfelelően. A te feladatod “csupán” annyi, hogy jobbnál jobb fotókat készíts és a megszerkesztett, utómunkázott produktumot feltöltsd a felületünkre. Üzleti modellünk lényege, hogy az ország egész területére kiterjedő professzionális fotósokból álló hálózatot építsünk ki, melynek segítségével könnyedén kiszolgálhatunk minden fotózásra irányuló igényt. Ha nemcsak szenvedélyed a fotózás, hanem jó is vagy benne és szeretnél minél több megbízást kapni, akkor csatlakozz a Photopoly szabadúszó fotósainak kiváló csapatához! A regisztráció a www.photopoly.hu/fotosok weboldalon négy egyszerű lépésből áll:

 

1. Add meg a kontakt adataidat!

2. Írd le, hogy milyen szakmai tapasztalattal rendelkezel!

3. Tölts fel néhány referencia képet!

4. Végül pedig add meg, hogy milyen fotós felszerelésekkel dolgozol!

 

Kötelességünk és közös érdekünk, hogy együttműködésünk elején tisztázzuk azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy közös munkáink legfajsúlyosabb kereteit meghatározzák. E célból készítettük ezt a dokumentumot, amely együttműködésünk általános szerződési feltételeit tartalmazzák. Ennek lényege, hogy önállóan és előre, több szerződés megkötése céljából határoztunk meg olyan szabályokat, amelyeket egyedileg, egyenként nem tárgyalunk meg veletek, fotózási szolgáltatást nyújtó partnereinkkel, hanem egységes elvek és szabályok mentén szerződünk veletek. Együttműködésünk keretét és háttérszabályait biztosítják majd tehát az itt megtalálható szabályok. Fenntartjuk jogunkat arra, hogy az itt található előírások tartalmát önálló, mindentől független döntésünk alapján bármikor átalakítsuk azzal, hogy ezeket a változtatásokat Ügynökségünk felhívásban teszi minden partnere számára elérhető módon közzé elfogadás céljából. Ezeket a szabályokat a változásról szóló értesítés megküldésével ellenkező jelzésig elfogadottnak tekintjük.

 

Az egyedi, már konkrét teljesítésre vonatkozó feltételeket egyedi megrendelések vonatkozásában fogjuk tudomásodra hozni (pl.: pontos feladatleírás, teljesítési helyszín és határidő, díjazás stb.) melyek részedről történő elfogadása esetén jön létre köztünk eseti szerződés.

 

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a működésünk során használt tegező stílus semmiképpen sem a tiszteletlenség jele, hanem a fiatalos, gyors és lendületes ügyintézést, a problémamentes működést és a problémák gyors felgöngyölítését szolgálni hivatott, tudatosan választott kommunikációs forma, melyet szerettünk volna a szabályozóink – ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételeket is – megszövegezésekor is szem előtt tartani és alkalmazni annak érdekében, hogy ne száraz, több tíz oldalas dokumentumok készüljenek, amelyeket aztán mindenki csak végig görget, vagy elolvasás nélkül fogad el, anélkül, hogy tisztában lenne annak valódi tartalmával, hanem olyan, a közös munkát segítő, akár olvasmányos dokumentumok, amelyek választ adnak a leggyakrabban felmerülő kérdésekre és amelyek segítik a partneri kapcsolat kialakulását.

Ezért kérjük, hogy ezt a stílust semmi esetre se tiszteletlenségként, hanem baráti hozzáállásunk jeleként értékeld.

 

Fontos felhívnunk rá a figyelmed, hogy a stílustól függetlenül ezen anyagok fontos kérdéseket boncolgatnak, alapvető szabályokat fektetnek le, így az itt meghatározott előírások, valamint az ezek alapjául szolgáló jogszabályok változatlanul irányadóak a Veled, illetőleg a részedről képviselt szervezettel való közös együttműködésünk során. Kérünk, hogy vedd figyelembe, miszerint együttműködésünkben való részvétellel az itt meghatározott szabályokat automatikusan elfogadottnak tekintjük.

 

Fogalommeghatározások

 • Ügyfél: olyan természetes vagy jogi személyek, akik igénybe veszik az Ügynökség által nyújtott szolgáltatásokat;

 • Fotós: azok a fotózási tevékenységet végző partnerek, akik az Ügynökség számára ilyen szolgáltatást nyújtanak, működési formájuktól (pl.: gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, magánszemély stb.) függetlenül;

 • Ügynökség: SBH Images Kft. (2040 Budaörs, Baross köz 14.);

 • Művek: együttműködésünk alatt részedről létrehozott, a szerzői jogról szóló törvény hatálya alá tartozó alkotások

 

 1. Szavatosságvállalások

 

a) Együttműködésünk során Ügynökségünk szavatolja számodra, miszerint:

 • kizárólagos érdekeltségi körünkbe és üzemeltetési jogunkhoz tartozik a www.photopoly.hu weboldal;

 • Ügynökségünk a Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság által jogszerűen nyilvántartott és jogszerűen működő gazdasági társaság, amely rendelkezik minden szükséges jogosítvánnyal, felhatalmazással és engedéllyel ahhoz, hogy a jelen együttműködés keretein belül meghatározott jogokat gyakorolhassa és kötelezettségeket teljesíthesse nyújthassa, és ezt az állapotot mindvégig fenntartjuk;

 • közzétett adataink aktuálisak és valósak, az azokban bekövetkező változásokat haladéktalanul tudomásodra hozzuk;

 • a számodra kifizetni szükséges díjakat határidőre fizetjük meg;

 • önállóan szervezünk minden, a teljesítéseddel kapcsolatos adminisztrációs, egyeztetési folyamatot ügyfeleinkkel;

 • önállóan intézzük Ügynökségünk marketinggel kapcsolatos feladatainak szervezését.

 

b) Együttműködésünkben való részvételeddel szavatolod számunkra, miszerint:

 • cselekvőképes természetes személy vagy, aki saját nevében és maga javára jár el; és/vagy

 • érvényes jognyilatkozat megtételére vagy jogosult annak a gazdasági társaság nevében és javára, akinek képviseletében a jelen együttműködési viszonyban eljársz, valamint ezzel együtt azt, hogy e gazdasági társaság jogszerűen nyilvántartott és jogszerűen működő társaság;

 • azon művek vonatkozásában, melyeket együttműködésünk során számunkra készítesz, megilletnek azok a jogok, amely alapján mind Ügynökségünk számára, mind Ügyfeleink számára meghatározott terjedelmű felhasználási jogot engedsz, továbbá, hogy ezen művek vonatkozásában harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely e használatot korlátozza vagy kizárja.

 • az általad megadott adatok valósak és aktuálisak, az azokban történő változást haladéktalanul közlöd velünk;

 • feladataid ellátásához szükséges és megfelelő szakmai tudással, gyakorlattal, eszközökkel rendelkezel és ezt az állapotot együttműködésünk hatálya alatt mindvégig fenntartod.

 

c) Természetesen az itt rögzített szavatosságvállalások megsértéséből eredő károkért egymással szemben helytállási kötelezettséggel tartozunk.

 

 1. Általános szabályok:

 

a) Együttműködésünk során a jóhiszeműség és tisztesség általános polgári jogi követelményei szerint járunk el Veled szemben – ezt a magatartást várjuk el részedről is.

 

b) Közös együttműködésünk egy cél irányába tart: ennek elérése érdekében a hatékony, gyors és pontos tájékoztatás és tájékozódás hívei vagyunk, kérünk, hogy ebben a szellemben működj közre velünk. Minden olyan információt és adatot, amely együttműködésünk során relevanciával bír, alkalmas és megfelelő időben hozz tudomásunkra – mi is így teszünk majd. Amennyiben olyan körülménnyel találod magad szemben, amely kötelezettségeid teljesítését vagy teljesíthetőségét befolyásolja, esetleg kizárja, kérjük, hogy a tudomásszerzést követően haladéktalanul jelezd számunkra, hogy mielőbb megtaláljuk a helyes megoldást.

 

c) Ügynökségünknél alapelv a partnerek és ügyfelek jó hírnevének tiszteletben tartása – kommunikációnk során sosem használunk olyan kifejezési formát és módot, amely alkalmas lehetne partnereink és ügyfeleink jó hírnevének sérelmére – ugyanezt a magatartást várjuk el tőled is.

 

d) Nagyon fontos rögzítenünk, hogy ennek az ÁSZF-nek az elfogadásával nem terhel kötelezettség a velünk való együttműködésre: minden egyes eseti megbízás vonatkozásában, amellyel megkeresünk, megillet Téged a visszautasítás, el nem fogadás joga. Természetesen ezt meg kell értened, hogy célunk egy olyan szakmai stáb kialakítása, akik rugalmasan és nagy arányban vállalják el azokat a munkákat, amelyek elvégzése vonatkozásában megkeressük őket.

 

 1. Versenytilalmi szabályok:

 

a) Közös együttműködésünk hatálya alatt, valamint az annak megszűnését követő 3 éven belül nem végezhetsz közvetlenül fotózási ill. egyéb fényképészeti szolgáltatásokat olyan ügyfeleink számára, akikkel közös együttműködésünk során ismerkedtél meg, valamint nem létesíthetsz olyan jogviszonyt, nem hozhatsz létre olyan működési formát, amely az Ügynökség www.photopoly.hu weboldalán elérhető szolgáltatással azonos működési elven nyújt bárki számára elérhető szolgáltatást, továbbá

 

b) Amennyiben tudomásunkra jut, hogy e szabályokat megszeged, úgy választásunk szerint a következő intézkedéseket foganatosíthatjuk veled szemben:

 

 1. Kötbér: a versenytilalmi szabályok megsértése esetén, ügyfelenként és alkalmanként 300.000,- Ft (háromszázezer forint) összegű kötbért vagyunk jogosultak felszámítani;

 2. Kötbér összegét meghaladó károk érvényesítése: amennyiben a versenytilalmi szabályok megszegésével az Ügynökségünknek okozott kár mértéke a kötbér összegét meghaladja (pl. elmaradt haszon összege stb.), úgy ezen összeget- a kötbér megfizetésére vonatkozó igényeinknek felül – jogosultak leszünk veled szemben érvényesíteni;

 3. Azonnali hatályú felmondási lehetőség: jogosultak vagyunk a veled létrejött együttműködési megállapodást azonnali hatállyal felmondani, és a jövőben elzárkózni a veled folytatott mindennemű együttműködéstől.

 

c) Kérjük vedd figyelembe, hogy Neked és egyéb Fotós partnereink számára kifizetésre kerülő jutalék mértékét ezen kötelezettségeidre tekintettel határozzuk meg.

 

 1. Szerzői jogok

 

a) A közös együttműködésünk során elvégzett munkáid folyamán készített, a szerzői jogi törvény hatálya alá tartozó alkotásaid kapcsán kizárólagos, mindenféle korlátozástól mentes, átdolgozásra, terjesztésre, többszörözésre, továbbításra / továbbadásra is lehetőséget biztosító mértékű jogokat szükséges számunkra biztosítanod. Ennek célja az, hogy Ügyfeleink számára szabad rendelkezési jogot biztosíthassunk.

 

b) Kéjük, vedd figyelembe, hogy közreműködő (alvállalkozó, ügynökség stb.) igénybevétele esetén azonos mértékű jogokkal szükséges rendelkezned annak érdekében, hogy számunkra a jelen pont szerinti mértékű szerzői jogokat biztosítani tudd. Szintén neked kell minden olyan engedély, hozzájárulás beszerzéséről gondoskodnod, amelyek a felvételek jogszerű elkészítéséhez és használatához szükségesek. Természetesen ezen szabály alól kivételt képeznek azok az engedélyek és hozzájárulások, amelyek Ügyfeleinktől, illetőleg az Ügyfeleink érdekköréhez tartozó személyektől szükségesek, melyek beszerzése és rendelkezésre állítása kapcsán mi járunk el, ezzel kapcsolatban Téged feladat illetőleg felelősség nem terhel. Közreműködőt kizárólag Ügynökségünk előzetes írásbeli engedélyével vehetsz igénybe.

 

c) Nagyon fontos kiemelnünk, hogy e szabályok betartása önálló kötelezettséged, és ennek keretén belül minden olyan igényért, amelyet külsős személyek támasztanak Ügynökségünk vagy Ügyfeleink felé olyan okokból kifolyólag, amelyek e kötelezettségeid megszegése vagy nem megfelelő teljesítése miatt álltak elő, önállóan kell tudnod helyt állni, ilyen igényekkel szemben Ügynökségünk vagy Ügyfeleink nem felelhetnek.

 

d) Bár szigorú szabálynak tűnhet, de kérünk, vedd figyelembe a tényt, hogy e szabályok betartása a Te érdekeidet is szolgálja, sőt, ezen túlmenően a Neked és egyéb Fotós partnereink számára kifizetésre kerülő jutalék mértékét is úgy határoztuk meg, hogy az egyenes arányban álljon e kötelezettségeiddel.

 

e) Természetesen neved szerzőként történő feltüntetéséről gondoskodunk. Kérjük, hogy a kizárólagos jogok átadására tekintettel a közös együttműködésünk során elvégzett munkáid folyamán készített alkotásaidat máshol ne használd fel, ne hasznosítsd.

 

f) Amennyiben szeretnéd azokat saját portfóliódban feltüntetni, vagy szeretnéd őket versenyekre, kiállításra nevezni, úgy nem kell mást tenned, csak engedélykérés céljából megkeresned bennünket valamely elérhetőségünkön keresztül – amint tudunk, válaszolunk és amennyiben Ügyfeleink érdekeivel, kívánságával, saját üzletpolitikánkkal nem ellentétes, úgy természetesen biztosítjuk számodra az engedélyt.

 

 1. Felelősség

 

a) Felhívjuk figyelmed, hogy közös együttműködésünk során tevékenységed az arra vonatkozó valamennyi jogszabályi és hatósági előírás maradéktalan betartásával szükséges megvalósítanod.

 

b) Bár mi sem vagyunk mindentudók, de amennyiben olyan döntő jelentőségű kérdés megválaszolásához vagy olyan fajsúlyos döntés meghozatalához érkezel, amely kapcsán nem vagy biztos az irányadó előírások betarthatóságában vagy maguknak az előírásoknak a konkrét gyakorlati jelentőségében (például bizonytalan vagy a számlakiállításra, bevallásra, adózásra vonatkozó számviteli szabályok tekintetében, nem ismert előtted az adatkezelésre vonatkozó kötelezettségek mibenléte stb.), úgy arra bíztatunk: keress meg bennünket az e célra rendelkezésre tartott elérhetőségeinken keresztül, hogy közösen találjunk valamennyiünk számára biztonsággal és elégedettséggel nyugtázható megoldást, amely megfelel az irányadó előírásoknak.

 

c) Szükséges azonban felhívnunk figyelmedet, hogy a teljesítésed során – akár nekünk, akár ügyfeleinknek, akár külső harmadik személyeknek – okozott károkért Neked kell önállóan és közvetlenül vállalnod a felelősséget.

Mivel nálunk az Ügyfél elégedettsége elengedhetetlen fontosságú, kártérítési felelősséged keretén belül különös jelentőséget tulajdonítunk az alábbi szabályoknak:

 

 • Ne késs!

Tégy meg minden tőled telhetőt azért, hogy együttműködésünk alatt a tőlünk kapott feladataid teljesítését megfelelő időben, Ügyfeleink elégedettségére tudd megkezdeni! Amennyiben olyan körülménnyel találod szembe magad, amelyről nem tehetsz és amely kizárja, hogy időben érkezz, haladéktalanul jelezd számunkra. Késedelmed esetén Ügyfeleink felé helytállási kötelezettséggel tartozunk, mely miatt adott esetben arányos díjcsökkentést alkalmazhatunk veled szemben.

 

 • Jelenj meg!

Ebben a kérdésben nem ismerünk tréfát: a nem megjelenés, valós és okszerű indoklás nélküli és helyettesítést lehetetlenné tevő időben történő lemondás kötbérfizetési kötelezettséget ró rád: ennek keretén belül köteles leszel nekünk kötbérként az Ügyfelünkkel kötött megállapodás szerinti ellenértéket megfizetni, és az ezen felül felmerülő káraink (pl. Ügyfeleink részéről támasztott sérelemdíjak, elmaradt hasznunk stb.) megtérítésének lehetőségére vonatkozó jogainkat is fenntartjuk.

 

d) Kérjük, vedd figyelembe, hogy feladatait Ügyfeleink számára különleges pillanatok megörökítéséhez kapcsolódnak, melyek utána életük végéig velük maradnak. Számunkra elsődleges, hogy ebben profikhoz illő módon, első osztályú minőségben, szinte észrevétlenül segítsük Ügyfeleinket. Ezért elvárjuk Tőled, hogy a teljesítésed során az alkalomhoz illő öltözéket ölts, megfelelő módon viselkedj és kommunikálj, továbbá, hogy ápolt külsővel jelenj meg.

 

e) Előfordulhat, hogy Ügyfeleink vagy az érdekkörükbe tartozó személyek olyannyira elégedettek lesznek a munkáddal, hogy további feladatokat, többletmunkákat kérnek Tőled, esetleg az eredeti feladattól teljesen eltérő szolgáltatás nyújtására szólítanak fel. Felhívjuk figyelmed, hogy ilyen esetben – tekintettel a jelen általános szerződési feltételek között részletezett versenytilalmi szabályokra – nem vagy jogosult önállóan és Ügynökségünkön kívül történő feladatellátásra, így kérünk, hogy ilyen esetben irányítsd hozzánk az Ügyfelet – természetesen az ilyen új Ügyféligények kiszolgálása során a Te érdekeidet is szem előtt tartjuk.

 

 1. Titoktartás, adatkezelés

 

 

a) Kérjük, hogy az együttműködésünk során szükségszerűen tudomásodra jutó olyan információkat, amelyek titokban maradásához az érintettnek – legyen szó Ügynökségünkről, Ügynökségünk munkatársairól, partnereiről, vagy akár Ügyfeleinkről – méltányolható érdeke fűződik, vagy az üzleti titoknak, személyes adatnak minősül, ne hozd nyilvánosságra vagy más, illetéktelen személy tudomására, ellenkező esetben az ezzel okozott károkért Neked kell helyt állnod.

 

b) Természetesen amennyiben jogszabály, vagy hatóság jogerős döntése kéri Tőled ezeket az adatokat, úgy a fenti titoktartási kötelezettség erre az esetre nem vonatkozik.

 

c) Együttműködésünk során személyes adataidat – a köztünk létrejött megállapodás teljesítése, teljesíthetősége céljából – kezeljük. Ez csak és kizárólag olyan adatokra terjed ki, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy e célnak eleget tehessünk. Ennek során a hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint saját adatkezelési szabályzatunk előírásainak megfelelően járunk el – ez utóbbit itt olvashatod el. Kérünk, hogy vedd figyelembe, miszerint együttműködésünkben való részvétellel ezen adatkezelési szabályokat automatikusan elfogadottnak tekintjük.

 

 

 1. Lemondási lehetőségek

a) Fenntartjuk annak lehetőségét, hogy Ügyfeleink kérésére vagy saját üzletpolitikai célból, adminisztratív vagy technikai okokból kifolyólag az egyeztett fotózási feladatokat – a feladat megkezdési időpontját megelőző 48 órán túl – egyoldalúan lemondjuk, melynek kapcsán kártérítést nem fizetünk.

 

b) Amennyiben a lemondás a feladat megkezdési időpontját megelőző 48 órán belül történik, úgy a feladat ellátásáért járó díjazás 50 %-ra leszel jogosult kártérítésként.

 

c) Amennyiben Te mondod le az egyeztetett fotózási feladatokat a feladat megkezdési időpontját megelőző 48 órán túl, de ez a közbenső idő elegendő arra, hogy mással pótoljuk a megrendelt szolgáltatások teljesítését, úgy nem szükséges kártérítést fizetned. Amennyiben nem elegendő, úgy az e) pont szerinti kártérítést leszel köteles számunkra megfizetni. Természetesen minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy időben gondoskodjunk helyettesítésedről, így ebből a szempontból is elsődleges fontosságú, hogy mihelyst tudomást szerzel a teljesítést akadályozó körülményről, azonnal, minél előbb tudasd velünk, ezzel is elősegítve számunkra helyettesítésed mielőbbi előkészítését.

 

d) Amennyiben Te mondod le az egyeztetett fotózási feladatokat a feladat megkezdési időpontját megelőző 48 órán belül, úgy a feladat ellátásáért járó díjazás 50 %-át leszel köteles számunkra kártérítésként megfizetni.

 

e) Amennyiben nem jelensz meg az egyeztetett fotózásra feladatait elvégzése céljából, úgy a feladat ellátásáért járó díjazás 100%-át leszel köteles számunkra kártérítésként megfizetni azzal, hogy a távolmaradásoddal okozott egyéb káraink megtérítésére is igényt tarthatunk.

 

c) Kérjük vedd figyelembe, hogy ennek megfizetésén túl további összegekkel nem tartozunk helyt állni az irányodban, azaz elmaradt haszonra, kártérítésre stb. vonatkozó igényeket nem érvényesíthetsz.

 

8. Díjazás, elszámolás

 

a) Együttműködésünk során a tényleges feladatellátásért járó díjazásod összege az eseti megbízásunk során határozzuk meg. Felhívjuk figyelmedet, hogy a díjazás összege nem alku vagy ártárgyalás kérdése: Ügynökségünk fix díjakkal dolgozik, így eseti megbízásunkban rögzített feladat ellenértékével kapcsolatban az elfogadás vagy az el nem fogadás lehetősége illet meg Téged.

 

b) Amennyiben nem vagy számlaképes és magánszemélyként dolgozol számunkra, úgy felhívjuk figyelmedet, hogy bár a köztünk létrejövő jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti megbízási jogviszonynak, és nem munkajogviszonynak minősül, Ügynökségünk köteles a számodra kifizetésre kerülő díjazás összegéből a hatályos és irányadó jogszabály szerinti adók és járulékok levonására, és az így csökkentett összeget fizetjük meg számodra megbízási díjként. Felhívjuk figyelmedet, hogy a csökkentéshez való hozzájárulást az együttműködésünkben való részvételeddel automatikusan megadottnak tekintjük. Kifizetést a szerződésszerű teljesítésedtől számított 30 napon belül teljesítünk banki átutalással arra a számlaszámra, melyet számunkra e célból megjelölsz. Kérjük, hogy gondosan ügyelj arra, hogy biztosan helyes számlaszámot adsz-e meg: az ilyen elírásból, tévedésből, vagy egyéb hibából helytelenül megadott számlaszámra történő utalásért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben késik a kifizetés, késedelmi kamatot számíthatsz fel a késedelmes fizetés után, de ilyen úgysem fog előfordulni, hiszen ahogy szavatosságvállalásaink között is feltüntettük: egész biztosan határidőre fizetünk!

 

c) Amennyiben gazdasági társasági formában, esetleg egyéni vállalkozóként dolgozol számunkra, úgy felhívjuk figyelmedet, hogy számlád kiállítására a szerződésszerű teljesítésről kiállított igazolás birtokában leszel jogosult számlát kiállítani – ennek hiányában számla kiállítása nem lehetséges jogszerűen. Számládnak meg kell felelnie a hatályos jogszabályok vonatkozó előírásainak, legyenek azok formai vagy tartalmi követelmények. Kifizetést a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesítünk banki átutalással arra a számlaszámra, melyet számunkra e célból megjelölsz. Kérjük, hogy gondosan ügyelj arra, hogy biztosan helyes számlaszámot adsz-e meg: az ilyen elírásból, tévedésből, vagy egyéb hibából helytelenül megadott számlaszámra történő utalásért nem vállalunk felelősséget. Amennyiben késik a kifizetés, késedelmi kamatot számíthatsz fel a késedelmes fizetés után, de ilyen úgysem fog előfordulni, hiszen ahogy szavatosságvállalásaink között is feltüntettük: egész biztosan határidőre fizetünk!

 

9. Vegyes és záró rendelkezések

 

a) Együttműködésünkből eredő valamennyi vitás kérdést békés módon, egyeztetéssel igyekszünk megkísérelni rendezni – ezt a hozzáállást várjuk el Tőled is. Amennyiben a békés rendezés, illetve egyeztetés nem vezet eredményre, úgy az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírói fórum előtt van lehetőség jogorvoslat igénybevételére.

 

b) A jelen ÁSZF-ben nem, vagy másképpen nem szabályozott kérdésekben az eseti megbízás, a magyar jog, egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és egyéb, relevanciával rendelkező hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

 

Jelen ÁSZF 2019. március hónap 1. napjától kezdve visszavonásig illetőleg módosításig hatályos.

 

 

SBH Images Kft.

Ügynökség

10